Kommentar: Skånemejerier och mjölkbönderna | Jens Almqvist

Kommentar: Skånemejerier och mjölkbönderna

25:e mars, 2023
Featured

DN rapporterar om en spricka mellan Skånemejerier och de ca 300 mjölkbönder som är knutna till bolaget. Här kan du läsa hela artikeln. Såhär skriver DN:

Skånemejerier vädjade till sina runt 300 mjölkbönder att minska produktionen. Det har fått flera skånska lantbrukare att gå i taket.
– Man kan ju inte stänga av en mjölkko, säger Jill Svensson.

Vad händer: Efterfrågan på mjölk sjunker. Det beror på flera faktorer varav en är rörelsen mot växtbaserade alternativ och en annan är att konsumenterna prioriterar bort förädlade produkter där mjölk är huvudråvara: smör, ost etc av prisskäl. Skånemejerier fungerar som en mellanhand som köper upp och säljer vidare mjölk. Det nya läget (överskott på mjölk) innebär att de tvingas acceptera lägre priser vilket leder till svag ekonomi, på sikt kan det ställa hela modellen på kant…bra! Bönderna är besvikna för att Skånemejerier inte berättat detta för dem tidigare.

Varför är det intressant: Att konsumentintresset för mjölk viker är ingen nyhet och har inte bara med konjunkturen att göra. Tvärt om, det är känt att exempelvis ost är en klimatdyr produkt och att de plantbaserade alternativen blir allt bättre (kolla in: Stockeld eller Casheury). Varför säger ingen något till bönderna?

Den stora bilden: Glappet mellan bönderna och marknaden är stort. Det beror delvis på att organiseringen av lantbruket är omodern. 300 bönder litar på att Skånemejeriet ska sköta handeln med deras mjölk på ett sätt som ger rimlig ekonomisk avkastning, det ska i sin tur innebära förutsättning att driva verksamheten vidare och förhoppningsvis generationsväxla inom familjen. Kort och gott: de litar fullständigt på Skånemejeriet vad det gäller avkastning för sin produktion och omvärldsbevakning. Klart de blir besvikna när Skånemejerier inte har koll/är uppriktiga/erbjuder en väg framåt med rimlig framförhållning.

Vem bär ansvaret: Växtbaserade alternativ tar marknadsandelar och mer tekniskt avancerade lösningar där mjölk framställs i bioreaktorer är under utveckling. Inom 10 år kommer vi förmodligen inte  dricka mjölk från kor, i alla fall inte i samma utsträckning som idag. Vems ansvar är det att berätta detta för bönder som drivit mjölkgård i generationer: Är det Skånemejeriers? Är det statens? Och när någon väl berättat det, vems roll är det att organisera och finansiera omställningen?

Å andra sidan: När nu Arla går ut med ytterligare en prissänkning (på 50 öre) för sina medlemmar är det klart att situationen är väldigt pressad. Tryck på primärproduktionen från högre upp i kedjan är problematisk.